Aktualnie:

Władze UŁ

Poniedziałek, 01 Maja 2017

dr Jarosław Grabarczyk - Zastępca Kanclerza UŁ


telefon: (+48 42) 635 40 10, (+48 42) 635 40 20
fax: (+48 42) 678 60 23
kanclerz_s@uni.lodz.pl