Aktualnie:

Struktura UŁ

Czwartek, 24 Stycznia 2019

Wydział Filologiczny

ul. Ul. Pomorska  nr 171/173
90-236 Łódźtel.  42 664-52-60, 42 664-54-20
email. filolog@uni.lodz.pl
www. http://www.filolog.uni.lodz.pl

Wydziałowe Jednostki Administracyjne

ul. Pomorska nr 171/173
90-236 Łódź


Wydział Filozoficzno-Historyczny

ul. Kamińskiego nr 27a
90-219 Łódźtel. 042 635-43-31, 042 635-40-17
fax. 042 635-43-31
email. filhist@uni.lodz.pl
www. http://www.wydzfilhist.uni.lodz.pl

Wydziałowa Pracownia Komputerowa

ul. Kamińskiego nr 27a
90-219 Łódź


Wydziałowe Jednostki Administracyjne

ul. Kaminskiego nr 27a
90-219 Łódź


Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

ul. Pilarskiego nr 14/16
90-231 Łódźtel. 042 635 45 08, 042 635 47 47, 042 635-45-05
fax. 042 635 45 06 , 042 635-45-98
email. dziekan@biol.uni.lodz.pl
www. http://www.biol.uni.lodz.pl

Wydziałowe Jednostki Administracyjne

ul. Pilarskiego nr 14/16
90-231 Łódź


Wydział Prawa i Administracji

ul. Kopcińskiego nr 8/12
90-232 Łódźtel. 042 635-46-48, 042 635-40-41, 042 635-46-36
fax. 042 635-47-85
email. dziekanat@wpia.uni.lodz.pl
www. http://www.wpia.uni.lodz.pl

Wydziałowe Jednostki Administracyjne

ul. Kopcińskiego nr 8/12
90-232 Łódź


Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

ul. Pow nr 3/5
90-255 Łódźtel. 042 635-53-56
fax. 042 635-50-32
email. dziekes@uni.lodz.pl, naukaes@uni.lodz.pl
www. http://www.eksoc.uni.lodz.pl

Wydziałowe Jednostki Administracyjne

ul. P.O.W. nr 3/5
90-225 Łódź


Wydział Nauk o Wychowaniu

ul. Pomorska nr 46/48
91-408 Łódźtel. 042 665-57-10
fax. 042 665-57-11
email. wnow@uni.lodz.pl
www. http://www.wnow.uni.lodz.pl

Wydziałowe Jednostki Administracyjne

ul. Pomorska nr 46/48
91-408 Łódź


Wydział Zarządzania

ul. Matejki  nr 22/26
90-237 Łódźtel. 042 635-51-22, 042 635-50-51
fax. 042 635-53-06
email. wzdziek@uni.lodz.pl
www. http://www.wz.uni.lodz.pl

Wydziałowe Jednostki Administracyjne

ul. Matejki nr 22/26
90-237 Łódź


Wydział Matematyki i Informatyki

ul. Banacha nr 22
90-238 Łódźtel. 042 635-59-49
fax. 042 635-42-66
email. facmath@math.uni.lodz.pl
www. http://www.math.uni.lodz.pl

Wydziałowe Jednostki Administracyjne

ul. Banacha nr 22
90-238 Łódź


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

ul. Składowa nr 43
90-127 Łódźtel. 042 635-42-65, 042 635-42-59
fax. 042 665-56-87
email. interul@uni.lodz.pl
www. http://www.wsmip.uni.lodz.pl

Wydziałowe Jednostki Administracyjne

ul. Składowa nr 41/43
90-127 Łódź


Wydział Nauk Geograficznych

ul. Narutowicza nr 88
90-139 Łódźtel. 042 665-59-10
fax. 042 665-59-11
email. dziekan@geo.uni.lodz.pl
www. http://www.geo.uni.lodz.pl

Wydziałowe Jednostki Administracyjne

ul. Narutowicza nr 88
90-139 Łódź


Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

ul. Pomorska nr 149/153
90-236 Łódźtel. 042 635-57-42, 042 635-42-61, 042 635-57-47
email. dziekan@wfis.uni.lodz.pl
www. http://www.wfis.uni.lodz.pl

Wydziałowe Jednostki Administracyjne

ul. Pomorska nr 149/153
90-236 Łódź


Wydział Chemii

ul. Tamka nr 12
91-403 Łódźtel. 42 635-57-44, 42 635-57-43
email. dziekanat@chemia.uni.lodz.pl
www. http://www.chemia.uni.lodz.pl

Wydziałowe Jednostki Administracyjne

ul. Tamka nr 12
91-403 Łódź


  rozwiń listę
  zwiń listę