Aktualnie:

Struktura UŁ

Poniedziałek, 18 Czerwca 2018

Ośrodek Badawczy Myśli Chrześcijańskiej

ul. Kościuszki nr 65
90-514 Łódź
Współrzędne geograficzne
51°45'44"N 19°27'17"E
51.762222222222 N 19.454722222222 E

tel. 042 665-52-23

Od 28 lat działa w UŁ Ośrodek Badawczy Myśli Chrześcijańskiej. Przez wiele lat kierowała nim śp. prof. Maria Kamińska. Obecnie kierownikiem Ośrodka jest prof. Barbara Bogołębska. Radę Programową tworzą osoby świeckie i duchowne, pracownicy Uniwersytetu i uczelni katolickich (UKSW w Warszawie, WSD w Łodzi).

OBMCh organizuje otwarte spotkania naukowe z referatami zaproszonych gości z różnych ośrodków akademickich i redakcji, po których odbywają się dyskusje na tematy teologiczne, filozoficzne, wydarzeń w życiu Kościoła.

Prelekcje wygłosili dotąd m.in.: ks. prof. St. Skobel (UKSW, Instytut Teologiczny),ks. prof. A. Perzyński (UKSW,WSD), ks. red. A. Boniecki (”Tygodnik Powszechny”),red. Zb. Nosowski (”Więź”),ks.prof. A. Wierzbicki (KUL).

Ośrodek organizuje także konferencje i przygotowuje publikacje integrujące badaczy różnych dyscyplin naukowych: ostatnio opublikował książkę Autorytety w perspektywie chrześcijańskiej pod red. B. Bogołębskiej i M. Worsowicz (Wyd. UŁ 2011) i Dialog wiary z nauką i kulturą pod red. B. Bogołębskiej i M. Worsowicz (Wyd.UŁ 2013).
W 2012 r. OBMCh współorganizował konferencję „Mistrz i uczeń”, dedykowaną pamięci prof. M. Kamińskiej (publikacja: Mistrz i uczeń. Red. D. Bieńkowska, ks. J. Lewandowicz. Łódź 2013), a 2014 - „Kościół po Soborze Watykańskim II” .

Kontakt: bogo@go2.pl, dziennikarstwo@uni.lodz.pl

  rozwiń listę
  zwiń listę