Aktualnie:

Struktura UŁ

Czwartek, 24 Stycznia 2019

Jednostki Ogólnouczelniane
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
Samodzielna Sekcja Administracji
Pracownia Introligatorska
Pracownia Reprograficzna
Samodzielna Sekcja do Spraw Komputeryzacji BUŁ
Oddział Gromadzenia I Uzupełniania Zbiorów
Sekcja Egzemplarza Obowiązkowego, Darów i Dubletów
Sekcja Kupna i Wymiany
Oddział Opracowania Zbiorów Biblioteki UŁ
Sekcja Opracowania Druków Zwartych
Sekcja Inwentarza
Sekcja Klasyfikacji Biblioteki Kongresu USA (KBK)
Sekcja Opracowania Druków Zwartych
Oddział Magazynów i Konserwacji Zbiorów (Likwidacja od 01.01.2018r.)
Sekcja Opracowania Technicznego Czasopism (Od 01.01.2018r. przeniesio na do Oddziału Wydawnictw Ciągłych)
Sekcja Obsługi Czytelniczej (Likwidacja od 01.01.2018r.)
Oddział Udostępniania Zbiorów
Sekcja Czytelni Głównej
Sekcja Wypożyczania Miejscowego
Sekcja Wypożyczania Zamiejscowego
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych
Sekcja Informacji
Sekcja Promocji
Oddział Zbiorów Specjalnych
Sekcja Dokumentów Życia Społecznego
Sekcja Ikonografii
Sekcja Kartografii
Sekcja Muzykaliów
Sekcja Rękopisów
Sekcja Starych Druków
Sekcja Cymeliów Oddziału Zbiorów Specjalnych
Oddział Bibliotek Zakładowych
Sekcja Instruktażu i Nadzoru
Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji - American Corner
Oddział Wydawnictw Ciągłych
Sekcja Gromadzenia Czasopism (Zmiana nazwy od 01.01.2018r.)
Sekcja Gromadzenia i Opracowania Czasopism
Sekcja Opracowania Technicznego Czasopism
Samodzielna Sekcja Wolnego Dostępu (Likwidacja od 01.01.2018r.)
Samodzielna Sekcja Kontroli Zasobu (Likwidacja od 01.01.2018r.)
Samodzielna Sekcja Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji
Pracownia Konserwacji Zbiorów
Czytelnia Cymeliów
Oddział Magazynów i Kolekcji Dziedzinowych
Sekcja Wolnego Dostępu
Sekcja Obsługi Czytelniczej
Sekcja Kontroli Zasobu
Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego
Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Centrum Brytyjskie Uniwersytetu Łódzkiego  rozwiń listę
  zwiń listę