Aktualnie:

Skład Senatu UŁ na kadencję 2012 - 2016

Czwartek, 21 Lutego 2019

Władze rektorskie

prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel - Rektor

prof. dr hab. Bogdan Gregor - Prorektor ds. ekonomicznych

prof. dr hab. Jarosław Płuciennik - Prorektor ds. programów i jakości kształcenia

prof. dr hab. Antoni Różalski - Prorektor ds. nauki

prof. dr hab. Zofia Wysokińska - Prorektor ds. współpracy z zagranicą

Władze dziekańskie

prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska - Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń - Dziekan Wydziału Chemii

dr hab. prof. nadzwyczajny Paweł Starosta - Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk - Dziekan Wydziału Filologicznego

prof. dr hab. Zbigniew Anusik - Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego

dr hab. prof. nadzwyczajny Anna Urbaniak-Kucharczyk - Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

prof. dr hab. Ryszard Pawlak - Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki

prof. dr hab. Tadeusz Marszał - Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych

dr hab. prof. nadzwyczajny Danuta Urbaniak-Zając - Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu

dr hab. prof. nadzwyczajny Agnieszka Liszewska - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

prof. dr hab. Tomasz Domański - Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

prof. dr hab. Ewa Walińska - Dziekan Wydziału Zarządzania

Samodzielni pracownicy nauki

prof. dr hab. Jan Konopacki (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

prof. dr hab. Maria Skłodowska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

prof. dr hab. Witold Ciesielski (Wydział Chemii)

prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

prof. dr hab. Joanna Jabłkowska (Wydział Filologiczny)

dr hab. prof. nadzwyczajny Grażyna Karpińska (Wydział Filozoficzno-Historyczny)

dr hab. prof. nadzwyczajny Andrzej Kaniowski (Wydział Filozoficzno-Historyczny)

prof. dr hab. Zbigniew Klusek (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

prof. dr hab. Paweł Maślanka (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

dr hab. prof. nadzwyczajny Jacek Hejduk (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr hab. prof. nadzwyczajny Aleksandra Orpel (Wydział Matematyki i Informatyki)

prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (Wydział Nauk Geograficznych)

prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz (Wydział Nauk Geograficznych)

dr hab. prof. nadzwyczajny Eleonora Bielawska-Batorowicz (Wydział Nauk o Wychowaniu)

dr hab. prof. nadzwyczajny Grzegorz Michalski (Wydział Nauk o Wychowaniu)

prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (Wydział Prawa i Administracji)

dr hab. prof. nadzwyczajny Mirosław Włodarczyk (Wydział Prawa i Administracji)

prof. dr hab. Krystyna Kujawińska-Courtney (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych)

prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych)

prof. dr hab. Tadeusz Markowski (Wydział Zarządzania)

prof. dr hab. Jerzy Różański (Wydział Zarządzania)

Pomocniczy pracownicy nauki

dr inż. Artur Hłobaż (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

dr Adam Cygankiewicz (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

dr Krzysztof Prawicki (Wydział Chemii)

dr Iwa Kuchciak (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

dr hab. Ivan Petrov (Wydział Filologiczny)

dr Kirił Marinow (Wydział Filozoficzno-Historyczny)

dr Maciej Czarnecki (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Wojciech Tołoczko (Wydział Nauk Geograficznych)

dr Michał Siniarski-Czaplicki (Wydział Nauk o Wychowaniu)

dr Wojciech Robaczyński (Wydział Prawa i Administracji)

dr Marta Hereźniak (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych)

dr hab. prof. nadzwyczajny Dariusz Trzmielak (Wydział Zarządzania)

Nauczyciele akademiccy - przedstawiciele jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych, Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

mgr Wojciech Bachliński (Jednostki Międzywydziałowe)

mgr Leszek Piąstka (Jednostki Pozawydziałowe)

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Teresa Kaniewska (Jednostki Ogólnouczelniane)

inż. Zbigniew Zdrojewski (Administracja)

Studenci

Agata Markowska - (W. BiOŚ)

Jakub Krężel - (W. Chem)

Katarzyna Antczak - (W. Ek-Soc)

Piotr Jaros - (W. Ek-Soc.)

Marcin Gawryszczak - (W. F-H)

mgr Michał Zachariasz - (W. Fiz. i Inf. Stos.)

Łukasz Lisowski - (W. Mat. i Inf.)

Aleksandra Piłat - (W. NoW)

Rafał Borowski - (W. PiA)

Marcin Imiołczyk - (W. PiA)

Mateusz Radziszewski - (W. SMiP)

Adrian Pałka - (W. Zarz.)

Adrian Witczak - (Filia UŁ w Tom. Maz.)

Doktoranci

mgr Jędrzej Kotarski

Stali uczestnicy obrad

dr Rafał Majda - Kanclerz Uniwersytetu Łódzkiego

mgr Donat Kałuża - Kwestor Uniwersytetu Łódzkiego

dr Dominik Szczukocki - Przedstawiciel Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność"

prof. dr hab. Zbigniew Rau - Pełnomocnik Rektora ds. Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

mgr Katarzyna Rubciak - Sekretarz Senatu (Kierownik Biura Rektora)

dr Lech Leszczyński - Przedstawiciel Rady Zakładowej ZNP

Dyrektor BUŁ

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa