Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Niedziela, 28 Maja 2017


Zamówienia z dziedziny nauki


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

46/ZP/2017/N Usługa przeprowadzania badania kwestionariuszowego z wykorzystaniem techniki wywiadu telefonicznego (metodą CATI) w grupie respondentów - pracowników przedsiębiorstw działających na rynku B2B dla Katedry Logistyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Tryb postępowania

Inne

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

38/ZP/2017/N Dostawa wytrząsarki vortex.

Tryb postępowania

Inne