Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Wtorek, 26 Września 2017


Zamówienia z dziedziny nauki


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

87/ZP/2017/N Dostawa rotora kątowego do wirówki.

Tryb postępowania

Inne

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

81/ZP/2017/N Dostawa zasilacza.

Tryb postępowania

Inne