Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Czwartek, 23 Lutego 2017


Zamówienia z dziedziny nauki


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

19/ZP/2017/N Dostawa mieszadła.

Tryb postępowania

Inne

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

07/ZP/2017/N Dostawa aparatu fotograficznego

Tryb postępowania

Inne