Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Wtorek, 28 Marca 2017


Zamówienia z dziedziny nauki


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

31/ZP/2017/N-Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki

Tryb postępowania

Inne

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

30/ZP/2017/N Dostawa spektrofotometru.

Tryb postępowania

Inne