Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Poniedziałek, 12 Listopada 2018


Zamówienia z dziedziny nauki


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

96/ZP/2017/N Dostawa i instalacja autoklawu parowego.

Tryb postępowania

Inne

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

97/ZP/2017/N Dostawa i instalacja suszarki laboratoryjnej z wymuszonym obiegiem powietrza.

Tryb postępowania

Inne