Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Środa, 26 Lipca 2017


Zamówienia z dziedziny nauki


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

70/ZP/2017/N Dostawa fluorymetru przenośnego z wyposażeniem.

Tryb postępowania

Inne

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

58/ZP/2017/N Dostawa konduktometru z zestawem czujników.

Tryb postępowania

Inne