Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Wtorek, 26 Września 2017


Zamówienia z dziedziny kultury


Jednostka prowadząca postępowanie

Centrum Gospodarcze

Nazwa postępowania

2/CG/2016/K Dostawa etykiet RFID.

Tryb postępowania

Inne

Jednostka prowadząca postępowanie

Centrum Gospodarcze

Nazwa postępowania

01/CG/2016/K Usługa digitalizacji zbiorów bibliotecznych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

Tryb postępowania

Inne