Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Środa, 26 Lipca 2017


Usługi - powyżej 209000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

23/ZP/2017 - usługa sprzątania obiektów i terenów użytkowanych przez Uniwersytet Łódzki

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

13/ZP/2017 Usługa dostępu do aktualizacji systemu ERP z możliwością samodzielnej instalacji wraz z serwisem systemu ERP Uniwersytetu Łódzkiego

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony