Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Czwartek, 23 Lutego 2017


Usługi - powyżej 209000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Centrum Gospodarcze

Nazwa postępowania

78/CG/2016 Usługa serwisu systemów Simple.ERP i systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów Uniwersytetu Łódzkiego

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Centrum Gospodarcze

Nazwa postępowania

66/CG/2016 Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na trasach międzynarodowych na potrzeby Uniwersytetu Łódzkiego .

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony