Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Niedziela, 28 Maja 2017


Usługi - powyżej 209000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

13/ZP/2017 Usługa dostępu do aktualizacji systemu ERP z możliwością samodzielnej instalacji wraz z serwisem systemu ERP Uniwersytetu Łódzkiego

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Centrum Gospodarcze

Nazwa postępowania

78/CG/2016 Usługa serwisu systemów Simple.ERP i systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów Uniwersytetu Łódzkiego

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony