Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Czwartek, 24 Stycznia 2019


Usługi - powyżej 209000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

39/ZP/2017 - Zakup usługi sprzątania obiektów i terenów użytkowanych przez Uniwersytet Łódzki

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

23/ZP/2017 - usługa sprzątania obiektów i terenów użytkowanych przez Uniwersytet Łódzki

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony