Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Poniedziałek, 12 Listopada 2018


Zamówienia na usługi społeczne


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

6/ZP/2017/S USŁUGA SZKOLENIOWA POLEGAJĄCA NA OPRACOWANIU I PRZEPROWADZENIU KURSÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, PRZEPROWADZENIU TESTÓW POZIOMU, KONSULTACJI JĘZYKOWYCH DLA UCZESTNIKÓW, PRÓBNYCH EGZAMINÓW DLA OSÓB PODCHODZĄCYCH DO EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT ORAZ SZKOLEŃ I OBSERWACJI METODYCZNYCH

Tryb postępowania

Inne

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

5/ZP/2017/S - Usługa ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia Uniwersytetu Łódzkiego w okresie 24 miesięcy

Tryb postępowania

Inne