Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Środa, 26 Lipca 2017


Zamówienia na usługi społeczne


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

4/ZP/2017/S Usługę dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Uniwersytetu Łódzkiego i członków ich rodzin

Tryb postępowania

Inne

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

3/ZP/2017/S - Usługa dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Uniwersytetu Łódzkiego i członków ich rodzin.

Tryb postępowania

Inne