Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Czwartek, 23 Lutego 2017


Zamówienia na usługi społeczne


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne z dn. 22.02.2017r. - Usługa ochrony fizycznej i monitoringu podczas Juwenaliów 2017 wraz z uzyskaniem zezwoleń wymaganych prawem przy organizacji imprez masowych

Tryb postępowania

Inne

Jednostka prowadząca postępowanie

Centrum Gospodarcze

Nazwa postępowania

2/CG/2016/S Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Usługa kompleksowej obsługi prawnej Uniwersytetu Łódzkiego

Tryb postępowania

Inne