Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Wtorek, 28 Marca 2017


Zamówienia na usługi społeczne


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

3/ZP/2017/S - Usługa dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Uniwersytetu Łódzkiego i członków ich rodzin.

Tryb postępowania

Inne

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

2/ZP/2017/S Usługa hotelarska (nocleg ze śniadaniem) na potrzeby organizacji szkoleń w związku z realizacją projektu pn. „STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

Tryb postępowania

Inne