Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Czwartek, 23 Lutego 2017


Usługi - poniżej 209000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

7/ZP/2017 Usługa przewozu autokarowego dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

3/ZP/2017 Wykonanie usług introligatorskich – oprawy materiałów bibliotecznych dla Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony