Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Wtorek, 28 Marca 2017


Usługi - poniżej 209000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Inwestycji i Remontów

Nazwa postępowania

7/DIR/2017 Wykonanie koncepcji techniczno-technologicznych wraz z szacunkową kalkulacją kosztów do opracowanych przez UŁ pięciu , odrębnych opracowań koncepcyjnych dla projektu pn.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” (LIFE14 CCA/PL/000101)

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

7/ZP/2017 Usługa przewozu autokarowego dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony