Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Wtorek, 26 Września 2017


Usługi - poniżej 209000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Inwestycji i Remontów

Nazwa postępowania

21/DIR/2017 Usługa na Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację piwnic i parteru budynku dziekanatu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Pilarskiego 14

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

44/ZP/2017 Usługa przeprowadzania badania ankietowego z wykorzystaniem techniki wywiadu telefonicznego (metodą CATI) w projekcie pn. „Doskonalenia procesów w relacjach z dostawcami” w grupie przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Polsce (sektor motoryzacyjny, metalowy, chemiczny) dla Katedry Logistyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony