Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Wtorek, 25 Lipca 2017


Usługi - poniżej 209000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

37/ZP/2017 Świadczenie usług i dostawy w zakresie redakcji, korekty, rewizji, składu i łamania tekstów książek i czasopism naukowych bez nanoszenia poprawek po redakcji merytorycznej oraz tabel, wykresów, schematów, rysunków, wzorów itp. obiektów, zgodnie z zasadami składu tekstów; nanoszenia poprawek, skanowania oraz przygotowania do druku książek i czasopism naukowych oraz dostawa książek i czasopism naukowych dla Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

22/ZP/2017 Usługa hotelarska (nocleg ze śniadaniem) na potrzeby organizacji szkoleń w związku z realizacją projektu pn. „STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS .

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony