Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Niedziela, 28 Maja 2017


Usługi - poniżej 209000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

22/ZP/2017 Usługa hotelarska (nocleg ze śniadaniem) na potrzeby organizacji szkoleń w związku z realizacją projektu pn. „STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS .

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

18/ZP/2017 Usługa hotelarska (nocleg ze śniadaniem) na potrzeby organizacji szkoleń w związku z realizacją projektu pn. „STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony