Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Czwartek, 24 Stycznia 2019


Usługi - poniżej 209000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

43/ZP/2017 - Obsługa medialna Uniwersytetu Łódzkiego realizowana w ramach umowy ramowej.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Inwestycji i Remontów

Nazwa postępowania

23/DIR/2017 Usługa na Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację piwnic i parteru budynku dziekanatu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Pilarskiego 14

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony