Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Czwartek, 24 Stycznia 2019


Profil nabywcy


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Inwestycji i Remontów

Nazwa postępowania

11/DIR/UŁ/2017 Remont i Przebudowa budynków Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18 dla potrzeb Centrum Szkoleniowo -Konferencyjnego i Centrum Kształcenia Językowego

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

Wstępne ogłoszenie informacyjne - dostawa materiałów promocyjnych i usługa druku materiałów promocyjnych dla UŁ

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony