Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Wtorek, 28 Marca 2017


Profil nabywcy


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

Wstępne ogłoszenie informacyjne (zamieszczone w dniu 07.02.2017r.): Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń i terenów użytkowanych przez UniwersytetŁódzki, świadczona przez pracowników Wykonawcy i osób działających w jego imieniu oraz przy użyciuśrodków czystości i sprzętu Wykonawcy, w okresie 24 miesięcy

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Centrum Gospodarcze

Nazwa postępowania

Wstępne ogłoszenie informacyjne-dostawa sprzętu komputerowego 2017r.

Tryb postępowania

Inne