Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Wtorek, 25 Lipca 2017


Zamówienia usług niepriorytetowych


Jednostka prowadząca postępowanie

Centrum Gospodarcze

Nazwa postępowania

2/U/CG/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCYM USŁUGI SZKOLENIOWEJ POLEGAJACEJ NA OPRACOWANIU I PRZEPROWADZENIU KURSÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, PRZEPROWADZENIU TESTÓW POZIOMU, KONSULTACJI JĘZYKOWYCH DLA UCZESTNIKÓW, PRÓBNYCH EGZAMINÓW DLA OSÓB PODCHODZĄCYCH DO EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT ORAZ SZKOLEŃ I OBSERWACJI METODYCZNYCH

Tryb postępowania

Inne