Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Środa, 26 Lipca 2017


Roboty budowlane - powyżej 5225000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Inwestycji i Remontów

Nazwa postępowania

11/DIR/UŁ/2017. Remont i przebudowa budynków Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18 dla potrzeb Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnego i Centrum Kształcenia Językowego

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Biuro Inwestycji i Nieruchomości

Nazwa postępowania

BIN/UŁ-9/2011 Roboty budowlane-Budowa budynku dydaktycznego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony