Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Niedziela, 28 Maja 2017


Roboty budowlane - powyżej 5225000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Biuro Inwestycji i Nieruchomości

Nazwa postępowania

BIN/UŁ-9/2011 Roboty budowlane-Budowa budynku dydaktycznego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Biuro Inwestycji i Nieruchomości

Nazwa postępowania

BIN/UŁ-9/2010 Modernizacja ciągów komunikacyjnych na posesji przy budynku Centrum Informatyczno – Ekonometrycznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 35/37

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony