Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Czwartek, 24 Stycznia 2019


Roboty budowlane - powyżej 5225000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Inwestycji i Remontów

Nazwa postępowania

22/DIR/UŁ/2017 Remont i przebudowa budynku Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego w części wysokiej i niskiej wraz z termomodernizacją kompleksu budynków przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Inwestycji i Remontów

Nazwa postępowania

18/DIR/UŁ/2017. Remont i przebudowa budynków Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18 dla potrzeb Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnego i Centrum Kształcenia Językowego

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony