Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Wtorek, 25 Lipca 2017


Roboty budowlane - poniżej 5225000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Inwestycji i Remontów

Nazwa postępowania

17/DIR/UŁ/2017. Roboty Budowlane polegające na modernizacji instalacji c.o., montażu zestawu pompy ciepła oraz wykonaniu biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynku Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Piaskowej 2

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Inwestycji i Remontów

Nazwa postępowania

16/DIR/UŁ/2017 Roboty Budowlane polegające na wykonaniu remontu pokoi studenckich na Osiedlu Studenckim Uniwersytetu Łódzkiego Lumumby w Łodzi

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony