Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Czwartek, 24 Stycznia 2019


Roboty budowlane - poniżej 5225000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Inwestycji i Remontów

Nazwa postępowania

24/DIR/UŁ/2017 Roboty Budowlane polegające na remoncie i przebudowie budynku z wyposażeniem Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego UŁ w Łodzi przy ul. Piaskowej 2

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Inwestycji i Remontów

Nazwa postępowania

20/DIR/UŁ/2017 Roboty Budowlane polegające na remoncie i przebudowie budynku Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego UŁ w Łodzi przy ul. Piaskowej 2

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony