Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Wtorek, 28 Marca 2017


Roboty budowlane - poniżej 5225000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Inwestycji i Remontów

Nazwa postępowania

9/DIR/UŁ/2017 Roboty Budowlane polegające na przebudowie budynku Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego UŁ w Łodzi przy ul. Piaskowej 2

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Inwestycji i Remontów

Nazwa postępowania

8/DIR/UŁ/2017 Roboty Budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynków Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Matejki 32/38.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony