Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Niedziela, 28 Maja 2017


Roboty budowlane - poniżej 5225000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Inwestycji i Remontów

Nazwa postępowania

12/DIR/UŁ/2017- Roboty Budowlane polegające na modernizacji instalacji c.o., montażu zestawu pompy ciepła oraz wykonaniu biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynku Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Piaskowej 2

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Inwestycji i Remontów

Nazwa postępowania

10/DIR/UŁ/2017 Roboty Budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynków Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Matejki 32/38.

Tryb postępowania

Przetarg ograniczony