Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Wtorek, 28 Marca 2017


Dostawy - powyżej 209000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Centrum Gospodarcze

Nazwa postępowania

75/CG/2016 - Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Centrum Gospodarcze

Nazwa postępowania

62/CG/2016-Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony