Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Poniedziałek, 12 Listopada 2018


Dostawy - powyżej 209000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

41/ZP/2017-Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, serwerów, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

29/ZP/2017 Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, serwerów, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony