Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Niedziela, 28 Maja 2017


Dostawy - poniżej 209000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

25/ZP/2017 Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

21/ZP/2017 Sukcesywna dostawa gazów do butli własnych Zamawiającego i dzierżawionych, ciekłego azotu i helu oraz suchego lodu dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony