Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Wtorek, 26 Września 2017


Dostawy - poniżej 209000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

54/ZP/2017 Dostawa (prenumerata) czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i serwisu umożliwiającego nadzorowanie realizacji zamówień oraz dostęp do pełnotekstowych wersji elektronicznych czasopism zagranicznych zamawianych dla Biblioteki Głównej UŁ, bibliotek zakładowych i innych jednostek organizacyjnych UŁ w prenumeracie za 2018 r.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

55/ZP/2017 Wyposażenie pracowni językowych – laboratoriów fonetycznych jednostki Uniwersytetu Łódzkiego

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony