Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Czwartek, 23 Lutego 2017


Dostawy - poniżej 209000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

06/ZP/2017 Dostawa sprzętu: audio/video wraz z akcesoriami, AGD, projekcyjnego dla jednostek organizacyjnych UŁ

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

5/ZP/2017 Dostawa artykułów elektrotechnicznych dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony