Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Czwartek, 24 Stycznia 2019


Dostawy - poniżej 209000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

63/ZP/2017 Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

57/ZP/2017-Dostawa i instalacja akcesoriów komputerowych, nośników danych oraz urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony