Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Wtorek, 28 Marca 2017


Dostawy - poniżej 209000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

09/ZP/2017 Dostawa sprzętu: projekcyjnego, kserograficznego, AGD, biurowego dla jednostek organizacyjnych UŁ

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

8/ZP/2017 Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony