Aktualnie:

Informacje o prowadzonych postępowaniach

Wtorek, 25 Lipca 2017


Dostawy - poniżej 209000 euro


Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

38/ZP/2017- Dostawa przyborów do pisania i galanterii biurowej dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Jednostka prowadząca postępowanie

Dział Zakupów

Nazwa postępowania

40/ZP/2017 Dostawa sprzętu: fotograficznego, projekcyjnego dla jednostek organizacyjnych UŁ

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony