Aktualnie:

Komisje UŁ

Czwartek, 26 Kwietnia 2018

Pozostałe komisje: Rada biblioteczna

Członkowie

Anna Giermaziak

prof. dr hab. Marian Broda

prof. dr hab. Ryszard Kleszcz

prof. dr hab. Andrzej Łuczak

prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk

prof. dr hab. Marek Sobczyński

prof. dr hab. Krzysztof Szmidt

dr hab. prof. nadzwyczajny Grzegorz Celichowski

dr hab. prof. nadzwyczajny Agnieszka Marczak

dr hab. prof. nadzwyczajny Danuta Stawasz

dr hab. prof. nadzwyczajny Tadeusz Szulc

mgr Barbara Adamiak-Kuśmierek

mgr Małgorzata Cieślak

mgr Agnieszka Górecka

mgr Lidia Grodzka

mgr Lidia Mikołajuk

mgr Renata Osiewała

mgr Jarosław Staciwa

mgr Agnieszka Wiśniewska-Adamus

NSZZ "Solidarność"

Tadeusz Szczepanowski

ZNP

mgr Magdalena Miedzińska

Stali uczestnicy obrad

Dyrektor Biblioteki UŁ

Kierownik Oddziału Bibliotek Zakładowych

Zastępcy dyrektora Biblioteki UŁ


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa