Aktualnie:

Historia Uniwersytetu Łódzkiego

Czwartek, 24 Stycznia 2019

Próby utworzenia w Łodzi szkoły wyższej sięgają już lat sześćdziesiątych XIX wieku. Starania o powołanie uczelni zostały zintensyfikowane po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, kiedy to okazało się, iż Łódź, jako jedyne z dużych miast Polski, pozbawione jest szkoły wyższej...

Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku wcześniejszych instytucji działających w okresie międzywojennym w Łodzi: Instytutu Nauczycielskiego (1921-1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924-1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928-1939). Inicjatorem powołania w Łodzi uczelni uniwersyteckiej, pod pierwotną nazwą "Państwowy Uniwersytet – Wolna Wszechnica", był prof. Teodor Vieweger, rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej. Pierwszymi rektorami Uniwersytetu Łódzkiego byli wybitni przedstawiciele nauki polskiej: Tadeusz Kotarbiński, Józef Chałasiński, Jan Szczepański.

Rok 1945 - dekret powołujący Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi przewidywał, że uczelnia składać się będzie z trzech wydziałów: Humanistycznego, Matematyczno-Przyrodniczego oraz Prawno-Ekonomicznego. Następnie powołano Wydział Lekarski oraz Stomatologiczny i Farmaceutyczny, które jednak w 1950 r. zostały wyłączone z UŁ, dając początek łódzkiej Akademii Medycznej.

Rok 1945/1946 - Uniwersytet Łódzki zatrudnia już 530 pracowników, a studia rozpoczyna ponad 7 tysięcy studentów, co stanowiło 12,7 % ogólnej liczby studiujących wówczas w Polsce.

Rok 1956 - do Uniwersytetu włączono Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną.

Rok 1961 – do Uniwersytetu włączono Wyższą Szkołę Ekonomiczną, dzięki czemu powstał Wydział Ekonomiczny. Trzy lata później wydział ten, po przejęciu socjologii z Wydziału Filozoficzno-Historycznego, stał się Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym.

Rok 1989 - przemiany polityczne i powstanie niepodległej III Rzeczypospolitej doprowadziły do zasadniczych zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego. W tym czasie Uniwersytet Łódzki stał się jedną z największych uczelni w Polsce. Dzięki wysiłkom, staraniom i zaangażowaniu wielu znakomitych wykładowców zdobył renomę nie tylko w kraju, ale również za granicą. Był i jest miejscem skąd wywodzą się znani politycy, ekonomiści, prawicy, ludzie kształtujący Polskę. W okresie minionych kilkunastu lat istotną kwestią było rozszerzenie współpracy międzynarodowej. Podpisano ponad 100 umów o bezpośredniej współpracy z uniwersytetami w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii.

Rok 1991 - przyłączono do UŁ zlokalizowany w Łodzi Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu warszawskiej AWF, który wszedł w strukturę nowoutworzonego Wydziału Nauk o Wychowaniu.

Rok 1994 - został powołany do życia Wydział Zarządzania.

Rok 1995 - dzięki współpracy z Uniwersytetem w Maryland (USA) powstało w UŁ Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, które prowadzi wysoko oceniane w ogólnopolskich rankingach studia MBA. Współpraca z partnerami amerykańskimi zaowocowała także utworzeniem w UŁ jedynego w Polsce Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej (American Corner).

Rok 1996 - w wyniku wydzielenia części katedr powstały Wydział Matematyki oraz Wydział Fizyki i Chemii UŁ.

Rok 1998 - coraz większe zainteresowanie studiami ze strony młodzieży spoza ośrodków akademickich doprowadziło do utworzenia Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim oraz zamiejscowych ośrodków dydaktycznych w Kutnie, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu oraz Skierniewicach.

Rok 2000 - został powołany Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

Rok 2001 – został powołany Wydział Nauk Geograficznych.

Rok 2003 - Uniwersytet Łódzki jako jedyny w kraju, od roku realizuje także zadania badawczo-rozwojowe w ramach programu offsetowego we współpracy z Uniwersytetem Teksańskim w Austin (USA).

Rok 2004 - wejście Polski do Unii Europejskiej umożliwiło polskiemu środowisku naukowemu organizowanie krajowych i międzynarodowych konsorcjów badawczych.