Aktualnie:

Pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego

Czwartek, 24 Stycznia 2019


prof. dr hab.  Tomasz Grzegorczyk

Pełnione funkcje:
kierownika Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Stanowisko: prof. zwyczajny

tel: 635 46 81