Aktualnie:

Pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego

Niedziela, 23 Września 2018


dr hab.  Piotr Wdowiński

Pełnione funkcje:
kierownika Katedry Ekonometrii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Stanowisko: prof. nadzwyczajny (R)

pokój: A-220

dyżur: http://www.katek.uni.lodz.pl/?q=pl Aktualne informacje o konsultacjach pracowników i doktorantów Katedry Ekonometrii można znaleźć na stronie www.katek.uni.lodz.pl. The most up to date information on office hours of employees and doctoral students of the Department of Econometrics can be found at www.katek.uni.lodz.pl.

tel: 042 635 50 83