Aktualnie:

Doktoraty honoris causa pracowników UŁ

Czwartek, 21 Lutego 2019

prof. dr Jan Dylik - geografia

dr h.c. Uniwersytetu w Caen (1967 r.)

dr h.c. Uniwersytetu w Strasbourgu (1967 r.)

prof. dr Tadeusz Kotarbiński - filozofia

dr h.c. Uniwersytetu w Sofii

dr h.c. Uniwersytetu w Brukseli (1947 r.)

dr h.c. Uniwersytetu Jagiellońskiego (1964 r.)

dr h.c. Uniwersytetu we Florencji (1965 r.)

dr h.c. Uniwersytetu w Oksfordzie (1968 r.)

dr h.c. Uniwersytetu w Bratysławie (1969 r.)

prof. dr Jan Szczepański - socjologia

dr h.c. Uniwersytetu w Brnie (1969 r.)

dr h.c. Uniwersytetu Warszawskiego (1973 r.)

dr h.c. Uniwersytetu Paryż I (Pantheone-Sorbone) (1980 r.)

prof. dr Wacław Szubert - prawo

dr h.c. Uniwersytetu Wrocławskiego (1980 r.)

dr h.c. Uniwersytetu w Bordeaux (1983 r.)

dr h.c. Uniwersytetu Jagiellońskiego (1987 r.)

prof. dr Władysław Welfe - ekonometria

dr h.c. Uniwersytetu w Uppsali (1978 r.)

dr h.c. Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1995 r.)

dr h.c. Uniwersytetu Lyon II (1997 r.)

prof. dr Jolanta Kulpińska - socjologia

dr h.c. Uniwersytetu w Tampere (1985 r.)

prof. dr Zygmunt Charzyński - matematyka

dr h.c. Politechniki Łódzkiej (1985 r.)

prof. dr Jerzy Wdowczyk - fizyka

dr h.c. Uniwersytetu w Durham (1985 r.)

prof. dr Jerzy Wróblewski - prawo

dr h.c. Uniwersytetu w Turku (1986 r.)

dr h.c. Uniwersytetu Kraju Basków (1988 r.)

prof. dr Leszek Wojtczak - fizyka

dr h.c. Uniwersytetu w Yorku (1989 r.)

dr h.c. Uniwersytetu Claude Bernard Lyon I (1991 r.)

prof. dr Cezary Kosikowski - prawo

dr h.c. Uniwersytetu im P. J. Safarika w Koszycach (1996 r.)

prof. dr Romuald Bartnik - chemia

dr h.c. Uniwersytetu Lyon I (1997 r.)

prof. dr Jerzy Dietl - marketing

dr h.c. Uniwersytetu Lyon III (1997 r.)

prof. dr Michal Seweryński - prawo

dr h.c. Uniwersytetu Lyon III (1997 r.)

prof. dr Alicja Jaruga - rachunkowość

dr h.c. Uniwersytetu Gdańskiego (1997 r.)

prof. dr Maria Olszewska - biologia

dr h.c. Akademii Medycznej w Łodzi (1999 r.)

prof. dr Adam Szpunar - prawo

dr h.c. Uniwersytetu Warszawskiego (1999 r.)

prof. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska - prawo

dr h.c. Uniwersytetu im. Roberta Schumana w Strasburgu (2003 r.)