Aktualnie:

Członkowie PAN

Czwartek, 21 Lutego 2019

prof. dr Tadeusz Wolski (1890-1959) - zoolog

prof. dr Jan Dylik (1905-1973) - geograf

prof. dr Antonina Kłoskowska (1919-2001) - socjolog

prof. dr Edward Rosset (1897-1989) - demograf i statystyk

prof. dr Stefania Skwarczyńska (1902-1988) - literaturoznawca, teatrolog

prof. dr Wacław Szubert (1912-1994) - prawnik

prof. dr Bernard Zabłocki (ur. 1907) - mikrobiolog i immunolog

prof. dr Jerzy Wróblewski (1926-1990) - prawnik

prof. dr hab. Konrad Jażdżewski (1908-1985) - archeolog

prof. dr hab. Jan Szczepański (ur. 1913) - socjolog

prof. dr hab. Karol Dejna (ur. 1911) - językoznawca polski i słowiański

prof. dr hab. Maria Olszewska (ur. 1929) - biolog

prof. dr hab. Andrzej Nadolski (1921-1993) - archeolog

prof. dr hab. Jozef Chałasiński (1904-1979) - socjolog

prof. dr hab. Włodzimierz Niemierko (1897-1985) - biolog

prof. dr hab. Natalia Gąsiorowska-Grabowska (1881-1986) - historyk

prof. dr hab. Jan Dembowski (1889-1963) - biolog