Aktualnie:

Doktorzy honoris causa UŁ

Czwartek, 21 Lutego 2019

2012

Krzysztof Zanussi Życiorys naukowy

Robin Hudson Życiorys naukowy

Amos Oz Życiorys naukowy

Remi Langevin Życiorys naukowy

Maciej Zieliński Życiorys naukowy

Aaron Ciechanover Życiorys naukowy

2011

John Searle Życiorys naukowy

Tadeusz Marek Krygowski Życiorys naukowy

Pieter H. Pellenbarg Życiorys naukowy

2010

José Manuel Durão Barroso Życiorys José Manuel Durão Barroso

Bogumił Brzeziński Życiorys naukowy Profesora Bogumiła Brzezińskiego

Rudolph Giuliani Życiorys Rudolph Giuliani

2009

Władysław Bartoszewski Życiorys Profesora Władysława Bartoszewskiego

Lady Margaret Thatcher Życiorys Lady Margaret Thatcher, Premiera Wielkiej Brytanii

Profesor Heinz Heimgartner Profesor Heinz Heimgartner wybitny naukowiec, wychowawca młodzieży, przyjaciel Uniwersytetu Łódzkiego

1949

Frédéric Jean Joliot-Curie francuski fizyk; profesor College de France; laureat Nagrody Nobla.

Julian Tuwim poeta polski.

Alfred Schmidt-Respinger szwajcarski chemik.

1957

Tadeusz Kotarbiński polski filozof; rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

1960

Witold Doroszewski polski językoznawca; profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

1961

Natalia Gąsiorowska Grabowska polski historyk; profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

1961

André de Cayeux de Senarpont francuski geolog i geograf.

1961

Konstantin K. Markow radziecki geomorfolog; profesor Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie.

1963

Franciszek Leja polski matematyk; profesor Politechniki Warszawskiej.

1968

Olimpiad S. Joffe radziecki prawnik; profesor Uniwersytetu w Leningradzie (dziś Petersburg).

1968

René Capitant francuski prawnik; profesor uniwersytetu w Paryżu.

1968

Piotr J. Nedbajło radziecki prawnik; profesor Uniwersytetu im. T.Szewczenki w Kijowie.

1970

Józef Chałasiński polski socjolog; rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

1970

Antoni Dmochowski polski biochemik; profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

1970

Franck-Louis Schoell francuski językoznawca.

1973

Jan Szczepański polski socjolog; rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

1974

Paul Macar belgijski geomorfolog; profesor uniwersytetu w Liege.

1975

Henryk Jabłoński polski polityk i historyk; profesor Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 1972-1985 przewodniczący Rady Państwa.

1975

Ilja M. Frank radziecki fizyk; profesor Uniwersytetu w Moskwie; kierownik Laboratorium Neutronowego Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej; laureat nagrody Nobla.

1976

Simeon Rusakijew bułgarski literaturoznawca; profesor uniwersytetu w Sofii.

1977

Abel G. Aganbegjan radziecki ekonomista.

1977

Jean Tricart francuski geograf; profesor Uniwersytetu L. Pasteura w Strasburgu i Ecole Nationale des Sciences Géographiques.

1978

Edward Rosset polski demograf i statystyk; profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

1978

René Raynal francuski geomorfolog; profesor Uniwersytetu w Strasburgu.

1980

Claude Albert Colliard francuski prawnik; profesor Uniwersytetu Paryż I Panthénon Sorbonne.

1980

Bernard Zabłocki polski mikrobiolog i immunolog; profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

1981

Stefania Skwarczyńska polska literaturoznawca, teatrolog; profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

1982

Leo H. Klaassen holenderski ekonomista; profesor Uniwersytetu im. Erazma w Rotterdamie.

1983

Helmut Ridder niemiecki prawnik; profesor Uniwersytetu w Bonn i we Frankfurcie nad Menem, potem w Giessen.

1985

Konrad Jażdżewski polski archeolog; profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

1986

Karl Alewell niemiecki ekonomista.

1987

Robert Aulotte francuski historyk i literaturoznawca; profesor Uniwersytetu Paryż IV (Sorbona).

1987

Hans Joachim Schneider niemiecki kryminolog; profesor Uniwersytetu w Münster.

1987

Zygmunt Zahorski polski matematyk; profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

1988

Bohdan Baranowski polski historyk; profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

1988

Karol Dejna językoznawca polski i słowiański; profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

1988

Wacław Szubert polski prawnik; profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

1989

Arnold Whittaker Wolfendale angielski astrofizyk.

1989

Ken-ichi Inui Nakayama japoński prawnik; profesor uniwersytetów w Kioto i Osace.

1990

Lawrence Robert Klein amerykański ekonomista; laureat Nagrody Nobla (1980 r.) w dziedzinie ekonomii; profesor University of Pensylvania w Filadelfii.

1990

Włodzimierz Djakow historyk rosyjski.

1990

Karl Dedecius niemiecki translator dzieł polskich.

1990

Bernard Barbier francuski geograf; profesor Uniwersytetu w Aix-Marseille.

1992

Dietger Hahn niemiecki ekonomista; profesor Uniwersytetu Technicznego w Bernie.

1992

Leszek Kołakowski polski filozof, historyk filozofii, eseista i publicysta; profesor Uniwersytetu w Chicago.

1993

Lubos Valenta czeski fizyk i chemik; profesor uniwersytetów w Pradze i Jenie.

1995

Józef Tischner polski myśliciel; profesor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

1995

Franciszek Sławski polski slawista; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1995

Kazimierz Urbanik polski matematyk; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego.

1995

Juliusz Bardach polski prawnik.

1996

Raymond Barre francuski ekonomista; profesor Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu; mer Lyonu; były premier Republiki Francuskiej.

1996

Jerzy Regulski polski ekonomista; ambasador - stały przedstawiciel RP przy Radzie Europy.

1996

Jan Karski amerykański historyk i ekonomista; profesor Georgetown University w Waszyngtonie.

1997

Wiesław Sadowski polski ekonomista i statystyk; profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

1998

Tadeusz Ulewicz polski filolog; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

1999

Amalia Slomiany biochemik: profesor patologii stomatologicznej, profesor Biochemii i Molekularnej Biologii i profesor Medycyny, University of Medicine and Dentistry of New Jersey, USA.

1999

Lee E. Preston amerykański ekonomista, profesor University of Maryland

1999

Leszek Moszyński polski slawista, profesor KUL, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

2001

Józef Matuszewski nestor polskich historyków państwa i prawa...

2001

Andrzej Walicki filozof, historyk idei, był i jest opiekunem naukowym wielu uczonych. stworzył szkołę studiów nad myślą rosyjską...

2002

Hubert Hamaekers Jest postacią wybitną i znaną w środowiskach zajmujących się podatkami na całym świecie...

2002

Andrzej Wajda Andrzej Wajda należy do grona najwybitniejszych twórców kultury polskiej XX wieku...

2002

Kazimierz Dejmek aktor, reżyser, dyrektor teatralny

2003

Ronald Langacker Wybitny językoznawca amerykański o światowej renomie

2003

Denis Sinou Owocem badań prof. D. Sinou jest blisko 200 publikacji w najbardziej renomowanych czasopismach chemicznych...

2004

David Smallbone Profesor Kingston University w Londynie...

2005

Władysław Welfe Jego znaczące zasługi w dziedzinie organizacji i rozwoju badań naukowych szeroko rozumianej ekonometrii, przede wszytskim jako kierownika resortowych i centralnych programów badań podstawowych, które odegrały pierwszorzędną rolę w rozwoju tzw. ?nauk ilościowych? i przyczyniły się także do powstania metodologii i infrastruktury naukowo-badawczej...

2005

Jan Mujżel Profesor Jan Mujżel jest współtwórcą i Mistrzem łodzkiego środowiska ekonomicznego...

2005

Timothy R. Oke Profesor Timothy Oke należy do grona najbardziej znanych w świecie klimatologów...

2006

Robert S. Kaplan Koncepcja Strategicznej Karty Wyników prof. R.S. Kaplana i D.P. Nortona, jak również jej rozwinięcie w kreowaniu i stosowaniu map strategii, jest koncepcją interdyscyplinarną. Jej zastosowanie jest bardzo szerokie i przynosi znaczny wzrost efektywności, zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach usług finansowych, jak i w organizacjach sektora publicznego...

2006

Romuald Mikołaj Skowroński Profesor Romuald Skowroński na trwałe wpisał się jako jedna z bardziej zasłużonych postaci w historii Uniwersytetu Łódzkiego...

2007

Janusz Sławiński Prof. dr hab. Janusz Sławiński należy do grona najwybitniejszych i najbardziej twórczych polskich literaturoznawców w dziejach tej dyscypliny naukowej...

Tadeusz Wyrwa Dorobek naukowy Profesora Tadeusza Wyrwy jest bardzo bogaty i wielce różnorodny. Obejmuje trzynaście książek w języku francuskim i polskim oraz ponad sto artykułów opublikowanych w wydawnictwach zbiorowych oraz periodykach francuskich, niemieckich i holenderskich z zakresu prawa państwowego, nauk politycznych i historii...